Auteur Topic: GL stelt vragen n.a.v. fouten in berekening Rotterdam The Hague Airport  (gelezen 973 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Redactie

  • Stad Expert
  • *****
  • Berichten: 8371
GL stelt vragen n.a.v. fouten in berekening Rotterdam The Hague Airport
« Gepost op: oktober 27, 2017, 16:49:49 pm »
Op 16 oktober 2017 heeft staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer laten weten dat er onvolkomenheden zijn geconstateerd in de berekende geluidsoverlast van het MER (milieueffectrapportage) voor Lelystad Airport.

De staatssecretaris heeft besloten om deze te herstellen en een MER beoordeling uit te laten voeren om de consequenties van de fout in beeld te brengen. Ook heeft de staatssecretaris aangegeven uit zorgvuldigheid een extra controle te laten uitvoeren op de berekeningen voor het concept luchthavenbesluit Maastricht vanwege de gebleken fouten.

Op 18 oktober bleek dat de foutieve invoergegevens ook aanleiding vormen om ook het MER voor Schiphol opnieuw te onderzoeken op rekenfouten.

GroenLinks Schiedam heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de kamerbrief en berichtgeving over de fouten in invoergegevens die de onderbouwing vormen voor de besluitvorming rond de diverse luchthavens?

2. Zijn de invoergegevens van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum ook gebruikt voor het concept MER dat in 2016 werd gepubliceerd voor Rotterdam The Hague Airport?

3. Bent u bekend met de berichtgeving dat bij Lelystad een achterhaald rekenmodel is gebruikt?

4. Is dat ook gebruikt voor Rotterdam The Hague Airport? Zo niet, welke dan?

5. Volgens de berichtgeving is bij de geluidsberekeningen in Schiphol geen rekening gehouden met de woningbouwontwikkeling, is dat bij Rotterdam Airport wel gebeurd? Wat zijn de gevolgen voor de nieuwbouwontwikkelingen op voormalig sportpark Kethel en Harga?

6. Bent u het met GroenLinks eens dat het dan van groot belang is dat ook dit MER opnieuw tegen het licht wordt gehouden alvorens er een nieuw luchthavenbesluit wordt genomen?

Zo ja, bent u van plan om hierop aan te dringen bij RTHA, de staatssecretaris en de provincie? Zo nee, waarom niet?

7. Als uit berekeningen op basis van correcte rekenmodellen en gegevens zou blijken dat de geluidsoverlast van het luchthavenverkeer van en naar RTHA nu en in de toekomst groter is dan thans wordt aangenomen, bent u dan bereid te verklaren u tot het uiterste in te zetten de verkenning van de Bestuurlijke Regiegroep te herzien op basis van de juiste gegevens en de conclusies navenant aan te passen?

Bron: GroenLinks Schiedam 27 oktober 2017

Offline Redactie

  • Stad Expert
  • *****
  • Berichten: 8371
Re: GL stelt vragen n.a.v. fouten in berekening Rotterdam The Hague Airport
« Reactie #1 Gepost op: november 30, 2017, 12:18:45 pm »
De antwoorden van het college op de vragen van GroenLinks zijn hier te lezen.