Auteur Topic: Officiële bekendmakingen - 11 oktober 2017  (gelezen 651 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Redactie

  • Stad Expert
  • *****
  • Berichten: 8214
Officiële bekendmakingen - 11 oktober 2017
« Gepost op: oktober 11, 2017, 10:59:29 am »
1. Kennisgeving ontwerpbeschikking, Uitgebreide voorbereidingsprocedure, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam hebben op 11 april 2017 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Nemad Divequipment voor de inrichting aan de Fokkerstraat 511 - 513, 3125 BD Schiedam.
Het betreft een groothandel in duik- en maritieme producten.
De aanvraag betreft het onderdeel Milieu: oprichting en omvat de bouw van een externe bewaarplaats voor het opslaan van 1000 kg noodseinmiddelen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-175903.html

2. Ontheffing geluidhinder ex art. 4.6 APV Schiedam 2013 Koemarkt
Ontheffing geluidhinder i.v.m. vernieuwing trambaan Koemarkt 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 oktober 2017 aan de RET NV ontheffing verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4.6 APV Schiedam 2013 i.v.m. de vernieuwing van de trambaan op de Koemarkt (vanaf kruising Rotterdamsedijk/Singel tot Broersvest t.h.v. ingang Passage. De werkzaamheden worden in opdracht van de RET uitgevoerd door BAM Infra Rail bv. De werkzaamheden waarvoor ontheffing is verleend betreffen vervanging van de volledige spoorconstructie. De ontheffing geldt voor de periodes van 9 oktober t/m 22 oktober 2017.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-176432.html

3. Aanvraag omgevingsvergunning, Mark Huizingapad 2, 3118 JM te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteiten: bouwen en uitrit aanleggen of veranderen.
Projectomschrijving: het plaatsen van een garage achter in de tuin.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-173422.html

4. Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Doctor Zamenhofstraat, Morsestraat, Daltonstraat (Wetenschappersbuurt fase B) te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: kappen.
Projectomschrijving: het kappen van 12 vergunningplichtige bomen (soort: 4x iepen, 4x prunussen en 4x zomereiken) en 2 niet-vergunningplichtige bomen (1x es en 1x prunus). Reden voor kap: ten behoeve van de geplande nieuwbouw en herinrichting van de Wetenschappersbuurt fase B. Herplantplicht: 12 bomen (soort nader te bepalen) met een minimale plantmaat van 20-25 cm., te herplanten in het plantgebied van Wetenschappersbuurt fase B. De herplant dient in overleg met en op aanwijzing van de stadsecoloog plaats te vinden.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-176440.html

5. Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Prinses Beatrixlaan 6, 3121 JN te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: het bouwen van een bouwwerk.
Projectomschrijving: het verbouwen van het pand tot een restaurant.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-176179.html

6. Aanvraag omgevingsvergunning, Burgemeester Honnerlage Gretelaan 377, 3118 BA te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: voeren van een handelsreclame.
Projectomschrijving: plaatsen van een handelsreclame (reclamezuil).
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-176388.html

7. Aanvraag omgevingsvergunning, Frans Halsplein 28, 3117 WH te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: bouwen.
Projectomschrijving: vernieuwen van de kozijnen en splitsen van het pand.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-176382.html

8. Aanvraag omgevingsvergunning, Lange Haven 80 A, 3111 CH te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: handelen met gevolgen voor beschermde monumenten.
Projectomschrijving: restaureren van de voorgevel van het monumentale pand.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-176383.html

9. Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Vlaardingerdijk 102 t/m 318 (even) te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: het bouwen van een bouwwerk.
Projectomschrijving: het versterken van galerijplaten.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-175917.html

10. Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Vlaardingerdijk 322 t/m 538 (even) te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: het bouwen van een bouwwerk.
Projectomschrijving: het versterken van galerijplaten.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-175916.html

11. Wet bodembescherming; Besluit uniforme saneringen (Johann Straussplein)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-175898.html

12. Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Buitenhavenweg 7-9, 3113 BC te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteiten: het (ver)bouwen van een bouwwerk, een aangewezen (gemeentelijk) monument veranderen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Projectomschrijving: realisatie restaurant Pannenkoe Schiedam.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-176178.html

13. Aanvraag omgevingsvergunning, Park Bijdorp te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: bouwen.
Projectomschrijving: het plaatsen van twee bruggen t.b.v. herinrichting Bijdorp.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-172311.html

14. Verleende exploitatie- en drank- en horecavergunning Euroscoop Rotterdam OpCo B.V., Noorderweg 20 te Schiedam.
De burgemeester van Schiedam heeft in verband met de vestiging van het horecabedrijf Euroscoop Rotterdam OpCo B.V. gevestigd aan de Noorderweg 20 te Schiedam een exploitatie- en drank- en horecavergunning verleend.

De verleende openingstijden zijn:
- zondag tot en met donderdag van 07.00 uur tot 01.00 uur
- vrijdag en zaterdag van 07.00 uur tot 02.00 uur
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-176116.html

15. Verleende vergunning evenement Snuffelmarkt op het Bachplein te Schiedam op 15 oktober 2017 van 12.00 uur tot 17.00 uur
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-175552.html

16. Aanvraag omgevingsvergunning, Dr. Noletstraat te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: bouwen en uitrit aanleggen of veranderen.
Projectomschrijving: het bouwen van 27 appartementen en een half ondergrondse parkeergarage.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-173125.html

17. Aanvraag omgevingsvergunning, Stadsbreed 2017-4, Hogebanweg (nabij Cornelis Drebbelstraat), 2x Schiedamsedijk (volkstuincomplex Vijfsluizen), Volkspark (nabij Juliana van Stolbergstraat), 2x Julianapark, Stadhouderslaan t.h.v. nr. 73, 's-Gravelandseweg/Poldervaart, Kievitslaan t.h.v. nr. 28, Laan van Bol'Es (nabij Peter van Anrooylaan), Westlander (nabij Hoogaars) te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: kappen.
Projectomschrijving: Stadsbreed 2017-4; het kappen van 11 bomen (2x iep, 1x sierkers, 2x wilg, 2x populier, 1x vleugelnoot, 1x robinia, 1x katsuraboom, 1x onbekend reeds eerder afgestorven doch behouden als spechtboom). Reden voor kap: scheefstand, zwamaantasting, verregaande regressie, afstervend a.g.v. ophoging. bruinrot, watermerkziekte. Herplantvoorstel: 9 bomen (alle kaplocaties m.u.v. de kaplocaties Volkspark en Kievitslaan).
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-176535.html

18. Aanvraag omgevingsvergunning, Olympiaweg , Sportpark Harga te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteiten: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen.
Projectomschrijving: tijdelijk plaatsen van een portocabin t.b.v. de hondenverenigingen GHSV en DTS.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-176380.html