Auteur Topic: Bezwaar tegen nieuwbouw "De Maurits"  (gelezen 6169 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Redactie

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 8371
Bezwaar tegen nieuwbouw "De Maurits"
« Gepost op: juni 20, 2017, 09:16:26 am »
Citaat
Geacht College,

Op 20 april jl. heeft in Schiedam een eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarbij omwonenden werden geïnformeerd over de nieuwbouwplannen voor het project De Maurits door ontwikkelcombinatie Dr. Noletstraat BV. De gemeente Schiedam heeft stedenbouwkundige randvoorwaarden geformuleerd, waarop het projectvoorstel van de ontwikkelcombinatie is gebaseerd.

Op de informatiebijeenkomst werd duidelijk, dat het voorstel in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Er wordt in hoogte en breedte substantieel meer bouwvolume voorgesteld dan het bestemmingsplan toelaat. Daarnaast wijzigt de bestemming van kantoor/werken naar wonen en parkeren.

Wij maken bezwaar tegen dit projectvoorstel. De voorgestelde veranderingen zouden grote invloed hebben op de woon- en leefkwaliteit van de direct aangrenzende woningen. Zodanig, dat sprake is van vermindering van woongenot en vastgoedwaarde. Ook is het projectvoorstel in onze ogen in strijd met de kwalitatief ruimtelijke ontwikkeling van Schiedam en de doelen die de gemeente zich stelt op het gebied van wonen, duurzaamheid en stadsontwikkeling.

In het voorliggende document onderbouwen wij ons bezwaar. Wij, dat zijn bewoners van de omliggende straten Juliana van Stolbergstraat, Dr. Noletstraat, Anna van Saksenstraat, Sonderdanckstraat, Prinsenhoek, Burgemeester Knappertlaan en de nieuwbouw op Oranjeburgh. Buiten het inhoudelijke bezwaar verbazen wij ons over de gang van zaken rondom dit proces. Er is sprake van een gevoelige, binnenstedelijke herstructurering met verandering van bestemming en bouwvolume. Voor zo een opgave is het gebruikelijk om voorafgaand - of op zijn minst vrij vroeg in het proces - met omwonenden te overleggen. Zo kun je eventuele problemen in je planproces integreren en in overleg oplossen.

Dat is hier niet gebeurd. De communicatie met omwonenden begint met een definitief plan in vergevorderd stadium. In de presentatie op 20 april jl. worden suggestieve opmerkingen gemaakt, die duidelijk bedoeld zijn om het plan erdoorheen te krijgen. Op een opmerking op hinder door zon en verkeer komt als antwoord: "maar u krijgt er wel een mooi plan voor terug."

De architect neemt de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente als uitgangspunt om als "pluspunt" te kunnen verkopen, dat hij daar in hoogte onder gebleven is. Terwijl de bebouwing simpelweg hoger wordt dan in de huidige situatie. En er wordt bij hoog en laag beweerd dat in de rooilijn wordt gebouwd. Terwijl de tekeningen toch duidelijk laten zien, dat het hoogteaccent in de Juliana van Stolbergstraat en Dr. Noletstraat naar voren springt en balkons en dakranden naar voren steken.

Op de informatiebijeenkomst van 20 april werd toegezegd, dat contact opgenomen zou worden met omwonenden, specifiek aan de Juliana van Stolbergstraat i.v.m. bezonning en belemmering. Ook dat is tot op heden niet gebeurd. Het is voor ons niet te begrijpen, waarom zowel de ontwikkelaar als ook de gemeente zo onzorgvuldig met dit proces omgaan. In de jaren 2015 en 2016 hebben de kopers van de nieuwe kavels van Oranjeburgh herhaaldelijk navraag gedaan, of al bekend is wat met de panden aan de overkant ging gebeuren. Dit was van groot belang, omdat de kavels aan deze zijde van Oranjeburgh een tuin op oost hebben en voor het woongenot voor een groot deel afhankelijk zijn van de kwaliteit van de buitenruimte aan de westzijde. De reactie van de gemeente in deze gesprekken was altijd: er zijn geen plannen, wij weten nog van niets, maar het lijkt ons erg waarschijnlijk dat hier het soort bebouwing met particuliere laagbouw en stedenbouwkundige principes doorgezet wordt zoals dat ook op Oranjeburgh gebeurt.

Achteraf blijkt nu, dat binnen de gemeente al jaren daarvoor is gewerkt aan nieuwe stedenbouwkundige randvoorwaarden. In de projectpresentatie is het dekblad afgebeeld van de "Ruimtelijke Verkenning Locatie - Dr. Noletstraat nr. 2" met datum juli 2012. Het moge duidelijk zijn, dat wij dit ervaren als een onzorgvuldig proces dat ons weinig vertrouwen geeft in toezeggingen en afspraken.

Ons bezwaar tegen het projectvoorstel is drieledig: Ten eerste is sprake van vermindering van ons woongenot. Ten tweede is het projectvoorstel in strijd met het langetermijnbeleid van Schiedam. En ten derde is het gepresenteerde projectvoorstel in zich niet consistent, waardoor het niet geloofwaardig is, dat de beloofde kwaliteit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Wij verzoeken het college in dit proces in te grijpen en richting te geven aan een ontwikkeling, passend bij de locatie en situatie. Een richting die bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van Schiedam!

Het volledige bezwaar is hier te lezen.

Zie ook : Nog meer hoogbouw bij OranjeburghDe Maurits, 28 koopappartementen

Verslag van de infoavond van 20 april 2017

Offline Editor1

 • Global Moderator
 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 810
Re: Bezwaar tegen nieuwbouw "De Maurits"
« Reactie #1 Gepost op: oktober 11, 2017, 15:51:05 pm »

Offline Redactie

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 8371
Re: Bezwaar tegen nieuwbouw "De Maurits"
« Reactie #2 Gepost op: november 23, 2017, 10:20:13 am »
Citaat
Aangaan anterieure exploitatieovereenkomst "De Maurits" met Vestum Vastgoed B.V. en Ontwikkelcombina STOPROJ nr. 17INT00392 20-10-2017
Besloten wordt:
1. tot het aangaan van de anterieure exploitatieovereenkomst “De Maurits” met Vestum Vastgoed B.V. en  Ontwikkelcombinatie Noletstraat B.V. ten aanzien van de herontwikkeling van de bouwlocatie Juliana van Stolbergstraat 6 te Schiedam;
2. in de eerstvolgende technische aanpassing 2018 de begroting 2018 te wijzigen conform paragraaf financiën;
3. om op grond van artikel 55 eerste lid van de Gemeentewet op de inhoud van de adviesnota en de bijlage ‘Anterieure exploitatieovereenkomst’ geheimhouding te leggen, dit gelet op de economische en financiële belangen van de gemeente.

 Bron: Openbare besluitenlijst 14 november 2017

Offline Knakworst

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 3660
Re: Bezwaar tegen nieuwbouw "De Maurits"
« Reactie #3 Gepost op: november 23, 2017, 10:44:11 am »
Er wordt dus gesubsidieerd? Uitgaven.
Dan de WOZ-waarde maar excessief ophogen? Inkomsten.
Zou het door mij hierboven geplaatste bericht door iemand worden aangemerkt als onrechtmatig, en bedoeld om eer, goede naam en privacy van hem/haar en/of zijn/haar gezin aan te tasten, beschouw dit bericht dan -met mijn welgemeende excuses- als niet geschreven.

Offline Han van der Horst

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 666
 • Geslacht: Man
Re: Bezwaar tegen nieuwbouw "De Maurits"
« Reactie #4 Gepost op: december 19, 2017, 08:47:01 am »
Huu, de goudkustbewoners krijgen nieuwe buren. Gelukkig weten zij de weg naar juridisch advies snel te vinden. Appartementen erbij. Wat een ramp!

Offline J. Kessels

 • Sr. Stadter
 • ****
 • Berichten: 324
Re: Bezwaar tegen nieuwbouw "De Maurits"
« Reactie #5 Gepost op: december 19, 2017, 10:05:28 am »
Benieuwd of er ook nog bezwaarschriften komen tegen de huisvesting van demente bejaarden in het oude zusterhuis.

Offline Dan

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 1364
Re: Bezwaar tegen nieuwbouw "De Maurits"
« Reactie #6 Gepost op: februari 12, 2018, 17:18:24 pm »
Hey, hier wordt opnieuw een mooie dialoog aangegaan.

Offline Wally

 • Sr. Stadter
 • ****
 • Berichten: 440
Re: Bezwaar tegen nieuwbouw "De Maurits"
« Reactie #7 Gepost op: februari 16, 2018, 11:39:05 am »
Er wordt dus gesubsidieerd? Uitgaven.
Dan de WOZ-waarde maar excessief ophogen? Inkomsten.

Wat bedoel je precies? Ik neem aan dat grondexploitaties tenminste kostenneutraal moeten sluiten.