Auteur Topic: Nog meer hoogbouw bij Oranjeburgh  (gelezen 8614 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Bewonerscomité Ziekenhuisbuurt

 • Jr. Stadter
 • **
 • Berichten: 95
Nog meer hoogbouw bij Oranjeburgh
« Gepost op: oktober 17, 2016, 21:50:22 pm »
Het Bewonerscomité Ziekenhuisbuurt/Oranjeburgh werd getipt over twee afbeeldingen op de website van vastgoedontwikkelaar Vestum BV Invest. Deze afbeeldingen onthullen het plan om op de voormalige locatie van het archief van het Vlietland ziekenhuis (hoek Noletstraat / Juliana van Stolbergstraat) een appartementengebouw van maximaal 5 woonlagen te realiseren.

Deze locatie, adres Juliana van Stolbergstraat 6, maakt geen onderdeel uit van Oranjeburgh. De gemeente Schiedam is geen eigenaar van de grond en van het huidige gebouw. Het plan heeft uiteraard wel gevolgen voor de bewoners en omwonenden van Oranjeburgh. Zo wordt het huidige gebouw, inclusief diepe kelder, gesloopt en komt er een hoger gebouw voor terug. De ingang wordt zo te zien verplaatst naar de Noletstraat. Dat verhult ook de voorlopige projectnaam die Vestum Invest BV op haar website hanteert: Noletstraat Schiedam.

Het is onbekend wat de status van dit plan is. Het Bewonerscomité gaat de betrokken projectmanager van de gemeente Schiedam, Pascal Sansen, vragen om een toelichting te geven.

Kijk voor de afbeeldingen van dit plan op de Facebookpagina van het Bewonerscomité Ziekenhuisbuurt / Oranjeburgh: https://www.facebook.com/Ziekenhuisbuurt/

Zie ook : Juliana van Stolbergstraat 6 heeft nieuwe eigenaar
Bewonerscomité Ziekenhuisbuurt & Oranjeburgh: "Hart voor onze buurt".

Facebook: http://www.facebook.com/Ziekenhuisbuurt/
Twitter: http://twitter.com/ziekenhuisbuurt
Mail: ziekenhuisbuurt@gmail.com

Offline Bewonerscomité Ziekenhuisbuurt

 • Jr. Stadter
 • **
 • Berichten: 95
Re: Nog meer hoogbouw bij Oranjeburgh
« Reactie #1 Gepost op: oktober 18, 2016, 15:43:33 pm »
18-10-2016 Reactie Pascal Sansen, Projectleider Stadsontwikkeling bij de Gemeente Schiedam:

"Als gevolg van het faillissement van Nieuwe Borg is de grond nu in eigendom van Vestum BV. Deze ontwikkelaar wil in een combinatie met Volker Wessels deze locatie gaan herontwikkelen naar woningbouw. Begin oktober heeft hierover een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden. Het plan heeft nog geen status. En de afbeeldingen / artist impressions die jullie op de website van Vestum hebben aangetroffen, waren ons niet bekend, want nog niet aan ons gepresenteerd. Er zal de komende weken nog met de ontwikkelaar nader van gedachten worden gewisseld over het door Vestum gewenste programma (appartementen) en de uitwerking ervan.

Op deze locatie rust nu een kantoorbestemming. Om woningbouw mogelijk te maken zal een projectafwijkingsbesluit moeten worden genomen. In dit stadium is er dus nog geen sprake van een volledig uitgewerkt plan en is het aan de gemeente nog om aan te geven onder welke voorwaarden het eventueel bereid is om medewerking te verlenen aan een ruimtelijke procedure of projectafwijkingsbesluit. Deze onderzoeksfase wordt nu opgestart en zal nog wel enige tijd in beslag nemen."
Bewonerscomité Ziekenhuisbuurt & Oranjeburgh: "Hart voor onze buurt".

Facebook: http://www.facebook.com/Ziekenhuisbuurt/
Twitter: http://twitter.com/ziekenhuisbuurt
Mail: ziekenhuisbuurt@gmail.com

Offline Redactie

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 8214
Re: Nog meer hoogbouw bij Oranjeburgh
« Reactie #2 Gepost op: april 14, 2017, 11:27:33 am »
Omwonenden van de Juliana van Stolbergstraat / Doctor Noletstraat ontvingen onlangs een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst ontwikkeling appartementengebouw 'De Maurits' aan de Doctor Noletstraat 2 voor donderdag 20 april a.s.

Citaat
Aan de bewoner(s)/eigenaar(s),

Betreft: Uitnodiging informatiebijeenkomst ontwikkeling appartementengebouw De Maurits aan de
Doctor Noletstraat 2

Geachte heer, mevrouw,

Het pand aan de Doctor Noletstraat 2, waarin de voormalige administratieve dienst van het
Vlietlandziekenhuis was gevestigd, staat sinds geruime tijd leeg. Vestum Vastgoed, eigenaar van deze
locatie wil na de sloop van dit pand samen met Volker Wessels Vastgoed een woongebouw met 28
koopappartementen in historiserende stijl op deze locatie realiseren. Volker Wessels Vastgoed en
Vestum Vastgoed vormen samen de Ontwikkelcombinatie Noletstraat BV.

Momenteel onderzoekt de gemeente de voorwaarden waaronder medewerking verleend kan
worden aan dit initiatief. Wij willen u als bewoner hier graag bij betrekken. Namens de
Ontwikkelcombinatie Noletstraat BV nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn op de
informatieavond die georganiseerd wordt om de plannen nader aan u toe te lichten.
Op deze avond zullen Vestum Vastgoed, Volker Wessels Vastgoed en Klunder Architecten een
toelichting geven op het ontwerp, het woonprogramma en de planning.

U wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en uw mening te geven over dit plan.
Deze informatiebijeenkomst zal plaatsvinden op:

Donderdag 20 april 2017 van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Locatie: Frankeland, Centrum voor wonen, zorg en welzijn (kerkzaal).
Adres: Sint Liduinastraat 10, 3117 CS Schiedam.
Vanaf 19.15 uur zal de zaal geopend zijn (entree via de hoofdingang).

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze avond.
Met vriendelijke groet,
Ontwikkelcombinatie Noletstraat BV

Lees ook : Schrik om appartementen ziekenhuisbuurt Schiedam

Offline Redactie

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 8214
Re: Nog meer hoogbouw bij Oranjeburgh
« Reactie #3 Gepost op: mei 01, 2017, 12:26:46 pm »
Dr. Noletstraat

Het pand aan de Dr. Noletstraat 2, waarin de voormalige administratieve dienst van het Vlietlandziekenhuis was gevestigd, staat al sinds geruime tijd leeg.


De eigenaar van het pand, Vestum Vastgoed, wil na sloop van dit pand samen met Volker Wessels Vastgoed een woongebouw met 28 koopappartementen in historiserende stijl realiseren.

Woongebouw met 28 ruime appartementen
In totaal worden 28 appartementen gebouwd met een gemiddelde woonoppervlakte van ruim 100 m2, naast balkons en bergingen. In het plan wordt ook een verdiepte garage met 38 parkeerplaatsen opgenomen. Er wordt gestreefd naar een zorgvuldige inpassing in de omgeving, die gekenmerkt wordt door de jaren-dertig stijl. De architectuur van het gebouw is geïnspireerd op de architectuur van Frank Lloyd Wright.

Bewonersavond 20 april 2017
Vestum, Volker Wessels en de architect hebben tijdens de bewonersavond op 20 april 2017 het plan gepresenteerd aan de omwonenden. Op de bijeenkomst waren ca. 30 bewoners aanwezig. De aanwezigen hebben hun reacties en opmerkingen kunnen inbrengen ten aanzien van deze ontwikkeling. Opmerkingen hadden betrekking op o.a. de bouwhoogte en de bezonning van omliggende woningen, de situering van de inrit, de sloop van het huidige pand en het bouwverkeer tijdens de werkzaamheden. Met de opmerkingen die tijdens de bewonersavond naar voren zijn gebracht, wordt voor zover mogelijk rekening gehouden bij de verdere planuitwerking. U kunt de presentatie Opent in nieuw venster (8,56 MB) van deze avond bekijken. Binnenkort verschijnt het verslag.

Proces en procedure
Het perceel aan de Dr. Noletstraat 2 heeft nu de bestemming ‘Kantoor'. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zal nog een uitgebreide procedure moeten worden doorlopen. Deze procedure duurt ca. zes maanden en belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tijdens de procedure zienswijzen in te dienen. College en raad zullen vervolgens een besluit nemen waarna de omgevingvergunning kan worden verleend. De ontwikkelaar zal het plan verder uitwerken en gelijktijdig hieraan de procedure starten.

(Voorlopige) planning
De planning (onder voorbehoud) gaat uit van sloop en start bouw begin 2018.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer Pascal Sansen via telefoonnummer 14 010 of u kunt gebruik maken van het contactformulier.

Bron: Schiedam.nl

Offline Dan

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 1306
Re: Nog meer hoogbouw bij Oranjeburgh
« Reactie #4 Gepost op: mei 01, 2017, 13:11:51 pm »
"in historiserende stijl"  :-X :-X :-X