Auteur Topic: Stg Batavier mist 4000 bomen bij compensatie bomenkap A4  (gelezen 74629 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Knakworst

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 3660
Re: Batavier verrast door niet gepubliceerde uitspraak bezwaarschriftencommissie
« Reactie #195 Gepost op: november 10, 2017, 00:08:54 am »
Zo zijn naar mijn bescheiden mening de bezwaarmakers, gemeente en bezwaarschriftencommissie verdwaald in een juridisch doolhof. Hopelijk weet de Raad van State hier uit te komen.
Ik ben wel blij dat Batavier de stap naar de Raad van State heeft gezet, want anders was het nu al over en uit geweest....

John.
".... niet gepubliceerde uitspraak bezwaarschriftencommissie".
Een permanente bezwaarschriftenomissie?
Zou het door mij hierboven geplaatste bericht door iemand worden aangemerkt als onrechtmatig, en bedoeld om eer, goede naam en privacy van hem/haar en/of zijn/haar gezin aan te tasten, beschouw dit bericht dan -met mijn welgemeende excuses- als niet geschreven.

Offline Stadler

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 1931
 • Geslacht: Man
 • I wouldn’t believe it if I hadn’t watched it
Staatsraad verdiept zich in herplant bomen A4DS
« Reactie #196 Gepost op: november 14, 2017, 20:45:11 pm »
Onder grote publieke belangstelling boog staatsraad dhr. A. Bijloos zich vandaag in de zitting van de Raad van State over de tekort schietende herplant van 4000 bomen in Schiedam. De grote publieke opkomst was vooral te danken aan 30 leerlingen van een HBO-school die deze zitting hadden uitgekozen om wat meer te leren over de werking van onze rechtsstaat. Of zij er veel wijzer van geworden zijn weet ik niet. De zaak had uiteraard een hoog detailgehalte, maar uiteindelijk kwam ook de hamvraag op tafel: is een veer met een dikte van een centimeter te beschouwen als een volwaardige vervanging van een boom met een doorsnede van minstens 25 centimeter?

De gemeente Schiedam was met vier mens gekomen: de juristen Van Popering en vd Vlist, projectleider Nix en groenman Blieck (die de zieke stadsecoloog De Kruijf verving). Voor Batavier c.s. traden mr. Dijk en boomexpert Bolle aan als sprekers.

Beide partijen spraken de hoop uit dat de Raad van State zich in deze procedure niet zou beperken tot uitsluitend de procedure, maar ook ingaat op de herplant zelf. Piet Blieck had enkele recente foto’s van de aanplant meegebracht en liet zich ontvallen dat “wat er nu staat niet voldoet”. Hij gaf aan dat de gemeente er naar streeft dat het groen langs het talud eenzelfde uitstraling krijgt als het bosplantsoen aan de rand van het Beatrixpark langs de A20. Hij moest wel bekennen dat daar wel zo’n 20 à 25 jaar overheen zullen gaan. Waarom het daartoe noodzakelijk is om dan heel dunne veren te plaatsen in plaats van wat dikkere bomen, kon hij niet duidelijk maken.

Gemeentejurist Van Popering gaf aan bang te zijn dat de partijen zullen verdwalen in een procedurele spaghetti als de Raad van State zich niet inhoudelijk zal uitspreken, want dan gaat de hele zaak weer terug naar de gemeente en komen er daarna uiteraard weer bezwaren. Ook zou Schiedam graag willen weten van de Raad van State of de gemeente instemming met een beplantingsplan kan beschouwen als uitvoering van een eerder genomen besluit, of moet voorleggen voor inspraak als apart besluit.

Jan-Eelco Dijk gaf namens Batavier c.s. aan nog altijd van mening te zijn dat de herplant inferieur is. Daarnaast haalde hij ook de uitspraak van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie aan die kennelijk van mening is dat de Rechtbank Rotterdam de procedure verkeerd beoordeeld heeft. Maar hij besprak ook het gevaar dat de Rechtbank in zijn uitspraak impliciet zou hebben gesteld dat aan de voorwaarden in de vergunning is voldaan.

Over dit laatste punt zal de Raad van State zich zeker uitspreken over zes weken (dus vlak voor of na Kerst). Of de Raad ook op de bomenkwestie zelf in zal gaan, valt te betwijfelen. De staatsraad gaf nadrukkelijk aan pas aan die vraag toe te komen als zou worden ingestemd met de gevolgde procedure. Hij had ook niet zoveel vragen over de bomendiscussie zelf, en daardoor duurde de zitting maar krap drie kwartier.
Ik vrees dat dit niet de laatste rechtszaak over dit onderwerp zal zijn geweest.

Wat de studenten van deze zitting hebben meegenomen is ongetwijfeld de vraag waarom een gemeente niet juist blij is met inwoners die de gemeente groener en gezonder willen maken.

John. 

Offline Stadler

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 1931
 • Geslacht: Man
 • I wouldn’t believe it if I hadn’t watched it
Uitstel bomenuitspraak Raad van State
« Reactie #197 Gepost op: december 22, 2017, 20:15:21 pm »
Over dit laatste punt zal de Raad van State zich zeker uitspreken over zes weken (dus vlak voor of na Kerst). Of de Raad ook op de bomenkwestie zelf in zal gaan, valt te betwijfelen.

De Raad van State heeft aangegeven dat men de uitspraak met uiterlijk zes weken zal uitstellen. Dus dit jaar geen duidelijkheid meer.

John.

Offline bjd

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 2511
 • "morgen moet het beter"
Re: Uitstel bomenuitspraak Raad van State
« Reactie #198 Gepost op: december 23, 2017, 00:05:48 am »
Over dit laatste punt zal de Raad van State zich zeker uitspreken over zes weken (dus vlak voor of na Kerst). Of de Raad ook op de bomenkwestie zelf in zal gaan, valt te betwijfelen.

De Raad van State heeft aangegeven dat men de uitspraak met uiterlijk zes weken zal uitstellen. Dus dit jaar geen duidelijkheid meer.

John.

Dus eerst weer de kat uit de boom kijken.....?

Offline Knakworst

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 3660
Re: Stg Batavier mist 4000 bomen bij compensatie bomenkap A4
« Reactie #199 Gepost op: december 23, 2017, 00:49:18 am »
Huib Sneep en John Witjes waren donderdagmiddag weer op Radio NPO-1 te beluisteren (herhaling).
Over Batavier (boom of veer van 3cm omtrek, 1 cm diameter) en bomenkap Westfrankelandsedijk als voorbeelden voor de boemkapwoede die in Nederland waait.
Zou het door mij hierboven geplaatste bericht door iemand worden aangemerkt als onrechtmatig, en bedoeld om eer, goede naam en privacy van hem/haar en/of zijn/haar gezin aan te tasten, beschouw dit bericht dan -met mijn welgemeende excuses- als niet geschreven.

Offline bjd

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 2511
 • "morgen moet het beter"
Re: Stg Batavier mist 4000 bomen bij compensatie bomenkap A4
« Reactie #200 Gepost op: december 23, 2017, 11:13:34 am »
Huib Sneep en John Witjes waren donderdagmiddag weer op Radio NPO-1 te beluisteren (herhaling).
Over Batavier (boom of veer van 3cm omtrek, 1 cm diameter) en bomenkap Westfrankelandsedijk als voorbeelden voor de boemkapwoede die in Nederland waait.

Ja, het is een herhaling van zetten en de uitkomst is voorspelbaar. Sterkte!

Offline Stadler

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 1931
 • Geslacht: Man
 • I wouldn’t believe it if I hadn’t watched it
Re: Stg Batavier mist 4000 bomen bij compensatie bomenkap A4
« Reactie #201 Gepost op: januari 15, 2018, 20:09:24 pm »
A.s woensdag zal de Raad van State uitspraak doen in deze kwestie, om 10.15 uur.

John.

Offline Stadler

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 1931
 • Geslacht: Man
 • I wouldn’t believe it if I hadn’t watched it
Raad van State verklaart hoger beroep Batavier c.s. gegrond
« Reactie #202 Gepost op: januari 17, 2018, 22:16:41 pm »
Best wel lastig te lezen voor iemand zoals ik die geen jurist in de rechten is. Zelfs de advocaat van Batavier c.s. moet de uitspraak van de Raad van State van vandaag nog goed bestuderen. Het staat er zo fraai: “verklaart het hoger beroep gegrond”. Feest dus! 4000 echte bomen terug? Zo werkt dat dus niet bij de Raad van State, want ook die waagde zich niet aan de inhoudelijke beoordeling van het geschil. Staatsraad Bijloos heeft zich in zijn uitspraak beperkt tot de procedure.

Het College van B&W van Schiedam heeft volgens de Raad van State volgens de wet gehandeld door niet tot handhaving van de vergunning over te gaan toen Batavier c.s. daar eind 2014 om vroegen: er was namelijk door Rijkswaterstaat wel zoals geëist in de vergunning een beplantingsplan ingediend. De gemeente ging echter de mist in waar het de goedkeuring van dit plan betrof. Daar had men expliciet een apart besluit voor moeten nemen, zoals ook de Rechtbank Rotterdam al had aangegeven en niet impliciet zoals de gemeente betoogde.

De gemeente moet dus een nieuwe beslissing over het uitvoeren van het beplantingsplan nemen en dat besluit staat weer open voor bezwaar. Dit heeft het college van B&W overigens al gedaan: exact een jaar geleden werd het oude besluit tot het uitvoeren van het beplantingsplan gepubliceerd. En daar hebben Batavier c.s. uiteraard bezwaar tegen gemaakt. Er was op 16 juli 2017 zelfs al een zitting van de bezwaarschriftencommissie (die overigens adviseerde het bezwaar ongegrond te verklaren). De gemeente heeft de beslissing op dat bezwaar toen echter aangehouden tot na de uitspraak van de Raad van State.
Het is nu dus wachten op de reactie van de gemeente (beslissing op bezwaar) en met een beetje pech begint het hele rechtbankcircus weer opnieuw!

Maar het hoger beroep van Batavier c.s. was toch “gegrond” verklaard? Ja, dat klopt, maar dat betrof één aspect, namelijk dat gemeente en rechtbank ten onrechte een van de bezwaarmakers, de Vlaardingse Stichting Boombehoud, niet-ontvankelijk hadden verklaard. De Raad van State vindt deze stichting die opkomt voor de groene belangen van de Vlaardingers wel belanghebbend: de herplant zou immers tot aan de gemeentegrens van Vlaardingen plaatsvinden. En doordat dit beroep “gegrond” werd geacht werd de zaak door Batavier c.s. gewonnen. Weer een pyrrusoverwinning dus.

De vraag “wat is een boom?” is dus nog altijd niet beantwoord. Maar Batavier heeft al aangekondigd uiteraard door te gaan!

John.

Offline bjd

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 2511
 • "morgen moet het beter"
Re: Stg Batavier mist 4000 bomen bij compensatie bomenkap A4
« Reactie #203 Gepost op: januari 18, 2018, 00:04:41 am »
"Gegrond", terwijl er geen extra boom de grond in gaat......
En maar doorgaan met bomen over wat nou een echte boom is.
Een knappe prestatie van Batavier om het bijltje er niet bij neer te gooien en te kappen.

Offline Redactie

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 8371
Re: Stg Batavier mist 4000 bomen bij compensatie bomenkap A4
« Reactie #204 Gepost op: januari 18, 2018, 10:20:11 am »
Raad van State stelt gemeente in het gelijk

De gemeente Schiedam heeft terecht het handhavingsverzoek van de Batavier afgewezen. Tot die conclusie komt de Raad van State, in haar oordeel van 17 januari 2018 omtrent het hoger beroep tegen het afwijzen van het handhavingsverzoek van de Batavier door de gemeente Schiedam.


Daarmee volgt de Raad van State het college van Schiedam, dat ook bij de Rechtbank Rotterdam gelijk kreeg.

Slechts op een ondergeschikt onderdeel werd het beroep gegrond verklaard. De Raad van State was van mening dat in tegenstelling tot de gemeente Schiedam en de Rechtbank Rotterdam de Stichting Boombehoud Vlaardingen wel belanghebbende was in de procedure.

Bron: Schiedam.nl 18 januari 2018

Offline Knakworst

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 3660
Re: Stg Batavier mist 4000 bomen bij compensatie bomenkap A4
« Reactie #205 Gepost op: januari 18, 2018, 10:49:03 am »
Geweldig formeel resultaat, dankzij onze mankerende rechtsstaat. Het proces is belangrijker dan het resultaat.
Net zoiets als niet ontvankelijk wanneer je op méér dan 150 meter afstand woont (bomenkap Westfrankelandsedijk).
Dus .... Feest in het Stadskantoor. En goed voor ons milieu, onze leefomgeving?
Daar kan Houtkamp vol vertrouwen de verkiezingen mee ingaan.

Maar wat blijft er over van gedane beloften?
Niet terugplaatsen van volwaardige bomen "Biedt Schiedam ruimte"
Zou het door mij hierboven geplaatste bericht door iemand worden aangemerkt als onrechtmatig, en bedoeld om eer, goede naam en privacy van hem/haar en/of zijn/haar gezin aan te tasten, beschouw dit bericht dan -met mijn welgemeende excuses- als niet geschreven.

Offline Stadler

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 1931
 • Geslacht: Man
 • I wouldn’t believe it if I hadn’t watched it
Gemeentebestuur kraait victorie
« Reactie #206 Gepost op: januari 18, 2018, 21:04:42 pm »
Het college laat zich in het nieuwsbericht over de uitspraak van de Raad van State niet van zijn beste kant zien. Ik zou het "flake news" willen noemen: snippernieuws. Want men geeft slechts een klein deel van het nieuws weer en dan nog hetgeen waardoor Schiedam juist gehandeld lijkt te hebben.

Ten eerste is Schiedam op de vingers getikt omdat wat al te gemakkelijk een hele groep belanghebbenden geen bezwaar mocht maken tegen de tekort schietende herplant bij hun voor de deur. Schiedam "discrimineerde" de Vlaardingse omwonenden op deze manier. Het lijkt een detail (zeker zoals Schiedam het presenteert in het bericht), maar is wel essentieel: belang houdt niet op bij de gemeentegrens.

In de tweede plaats heeft de RvS weliswaar gezegd dat Schiedam terecht het zgn. handhavingsverzoek heeft afgewezen, maar de uitspraak bevestigt dat het gemeentebestuur verkeerd heeft gehandeld door het beplantingsplan niet als zelfstandig besluit voor te leggen aan de stad. Hierdoor werd aan belanghebbenden (zoals Batavier) de mogelijkheid onthouden om bezwaar tegen de voorgenomen herplant te maken.

En ten slotte suggereert de gemeente in het bericht dat de gemeente gelijk heeft gekregen t.a.v. de (kwaliteit van de) herplant. En dit is echt bezijden de waarheid. Over die kwestie heeft de Rechtbank Rotterdam noch de Raad van State tot nu toe een uitspraak willen doen. Dit punt is weer naar voren geschoven en zal in de volgende ronde aan de orde komen bij de rechtbank.

Jammer dat het gemeentebestuur een dergelijke eenzijdige en tekort schietende berichtgeving aan de eigen inwoners presenteert zonder duiding, zonder diepgang. Of zou men écht denken dat de kwestie nu is opgelost?

John.