Auteur Topic: De Verversoap  (gelezen 2085066 keer)

0 leden en 6 gasten bekijken dit topic.

Offline kenau

 • Full Stadter
 • ***
 • Berichten: 226
Re: De Verversoap
« Reactie #12135 Gepost op: april 20, 2017, 17:12:49 pm »
Waarom pas eind mei.
Rust roest.

Offline Tegellichter

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 8977
 • Gezag wantrouwen is de eerste burgerlijke plicht
Re: De Verversoap
« Reactie #12136 Gepost op: april 21, 2017, 11:06:07 am »
Dat de Ververs kampioenen zijn in het betere rek- en trekwerk –rechtszaak Schiedamse buren tegen Verver, rechtszaak Van den Tempel tegen Verver, illegale kachelpijpenaffaire- weten we inmiddels maar al te goed.  En dan denk je, wanneer Wilma en Gerard Verver eindelijk failliet worden verklaard, dat de curator die voortvarend te werk moet gaan om geld voor de schuldeisers op te sporen zich niet in de luren laat leggen door het duo list en bedrog.

Laten we nog eens naar de tijdlijn van de faillissementsverslagen kijken.
 
Op 12 juli 2016 worden de Ververs bankroet verklaard. Een maand later meldt curator mr. Kees van den Bergh in zijn verslag dat het duo niet meewerkt; geen inzicht wil geven in pensioenregelingen of levensverzekeringen en andersoortige inkomstenbronnen of vermogens. Van het inkomen van Gerard plus zijn AOW mag het echtpaar 1.417,11 euro houden voor levensonderhoud.

Rukken we op naar december 2016. Gerard blijkt alleen zijn AOW naar de boedel over te maken. Meer dan die 1.400 euro verdient hij niet met z’n fysiopraktijk. Beweert hij. En hij geeft wederom geen inzage in zijn financiële bescheiden. De curator is het zat en verzoekt de rechter-commissaris om Verver op het matje te roepen.

In maart 2017 blijkt dat dat onderhoud heeft plaatsgevonden, maar dat Gerard z’n kaken halsstarrig op elkaar hield. Waar de familie woont, is niet duidelijk, op die vraag krijgen wij geen antwoord, zegt rechter-commissaris De Winkel. Logischerwijs is dit wel ter sprake gekomen tijdens het verhoor.

Nu weten we via het speurwerk van Onderste Steen dat de curator begin februari al wist waar de Ververs woonden. Dus dat verhoor moet ergens in december 2016 of januari 2017 zijn geweest, want anders hadden de R-C en de curator Gerard met de luxe woonboerderij plus de huurprijs in Voorst kunnen confronteren.

Waarom deed de curator in februari niks? Waarom werd er in maart niets tegen het AD en OS gezegd tijdens de bespreking van het derde faillissementsverslag? Had de curator zijn kennis niet met de rechter-commissaris gedeeld? Waarom kwam de curator pas in actie -na de onthullingen van het AD en OS eind maart over Voorst- door de huur op te zeggen?

En waarom moet het vijf maanden duren eer de gijzelingszaak van Gerard in Rotterdam voorkomt? Dat is ruim tien maanden na de faillietverklaring! Al die tijd is er dus geen spat vooruitgang geboekt. Het is aan het speurwerk van twee journalisten te danken dat het zoveelste Ververschandaal –onder de radar leven in luxe- naar buiten kwam.
-> Feitenrelaas Ververdossier: http://tinyurl.com/a8onvay <-

Offline Rick

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 534
Re: De Verversoap
« Reactie #12137 Gepost op: april 22, 2017, 13:45:32 pm »
Wat een stunt zal dat zijn als Gerard straks in de handboeien wordt afgevoerd.  ;D

Offline Tegellichter

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 8977
 • Gezag wantrouwen is de eerste burgerlijke plicht
Re: De Verversoap
« Reactie #12138 Gepost op: april 23, 2017, 08:02:45 am »
Dubbelmoralist Klaas Wilting wordt gevingertikt


-> Feitenrelaas Ververdossier: http://tinyurl.com/a8onvay <-

Offline E.M. Pathie

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 1510
 • Geslacht: Vrouw
Re: De Verversoap
« Reactie #12139 Gepost op: april 24, 2017, 21:44:08 pm »
Gelukkig....zelfs voor onze ex lijken de kansen op een burgemeesterspost nog niet verkeken.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2017/04/nee_peter_rehwinkel_weer_ergen.html#comments


De, op dit forum, getoonde opvattingen zijn uitsluitend die van mijzelf en niet die van mogelijk aan mij gelieerde organisaties en/of instellingen.


E.M. (Emmely) Pathie  MCK

Offline Tegellichter

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 8977
 • Gezag wantrouwen is de eerste burgerlijke plicht
Re: De Verversoap
« Reactie #12140 Gepost op: Gisteren om 09:34:40 »
Een baantje met drie deurwaarders in haar kielzog die meteen loonbeslag leggen?
-> Feitenrelaas Ververdossier: http://tinyurl.com/a8onvay <-

Offline Tegellichter

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 8977
 • Gezag wantrouwen is de eerste burgerlijke plicht
Re: De Verversoap
« Reactie #12141 Gepost op: Gisteren om 15:31:23 »
-> Feitenrelaas Ververdossier: http://tinyurl.com/a8onvay <-

Offline Tegellichter

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 8977
 • Gezag wantrouwen is de eerste burgerlijke plicht
Re: De Verversoap
« Reactie #12142 Gepost op: Vandaag om 08:35:34 »
Frederieke Hegger had het op RTL Z in verband met de affaire Henry Keizer over de vele, vele, vele mannen die in opspraak raakten binnen de partij:


-> Feitenrelaas Ververdossier: http://tinyurl.com/a8onvay <-

Offline Onderste steen

 • Sr. Stadter
 • ****
 • Berichten: 349
 • Always on the outside looking in
Re: De Verversoap
« Reactie #12143 Gepost op: Vandaag om 17:39:32 »
Miljoenenillusie gaat in rook op

Hans Boet sneuvelt bij gerechtshof Arnhem

Herinnert iemand zich hem nog? De Schiedamse ambtenaar – clustermanager heette dat toen nog – die in 2011 in de nasleep van het BING-rapport door de gemeente aan de kant geschoven werd, met een fikse ontslagvergoeding, dat dan weer wel? Inderdaad, het gaat in dit verhaal om Hans Boet, die ooit als clustermanager ‘Dienstverlening’ fungeerde en volgens het rapport aan de leiband van toenmalig burgemeester Wilma Verver-Aartsen liep.

Inmiddels zijn na het onderzoek van Bureau Integriteit BING al weer zes jaar verlopen. Maar wie verwacht had dat er sprake zou zijn van ‘snel zand erover’ (dat de gemeenteraad voor ogen stond) heeft het mis. Reeksen tucht- en rechtszaken die allemaal uit de BING-periode zijn voortgevloeid, hebben inmiddels plaatsgevonden en er lijkt geen einde aan te komen. Of toch…?

Terwijl Wilma nog in haar luxe boerderij op de Veluwe in ongeduldige afwachting verkeert van háár vonnis in het geding tegen BING bij de Utrechtse rechtbank en nog tenminste tot eind mei geduld zal moeten hebben, heeft haar ex-kompaan Hans Boet onlangs het moede hoofd in de schoot moeten leggen. Zijn strijd in het kortgeding-circuit is gestreden. Hij is uiteindelijk gesneuveld bij het gerechtshof in Arnhem waar drie raadsheren hem netjes maar vermanend toespraken en zijn hoger beroep in ferme taal afwezen.

Ik spreek over ‘onlangs’ terwijl het hier gaat om een rechterlijke uitspraak in appèl tussen Boet en BING die al op 13 december vorig jaar gewezen is. Maar niemand wist er van behalve uiteraard de betrokkenen. En hoofdpersoon Boet had helemaal geen behoefte aan publiciteit, zeker niet nu hij niet alleen verloren had maar ook nog was veroordeeld tot betaling aan BING van zo’n 7.000 euro aan proceskosten. Voor iemand die in de bijstand verkeert een fors bedrag.

Geen losse eindjes
Dom van me, maar ik had geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat Boet na zijn in september 2015 verloren kort geding in Utrecht opnieuw een kort geding zou aanspannen in beroep bij het gerechtshof. Dat is mogelijk maar dan moet het wel om een uiterst spoedeisende kwestie gaan die geen uitstel kan lijden. En als je een forse schadeclaim wil indienen (1,3 miljoen) moet je toch echt wel bij de rechtbank een bodemprocedure aanspannen. En dat gebeurde niet in Utrecht, constateerde ik, dus einde rechtsgedingen van Boet. Dus niét, tot mijn verrassing.

Zo werd ik al in februari op het spoor van Arnhem gezet, alwaar echter het arrest-Boet niet ‘zo maar’ verkrijgbaar was. Het kostte tijd, enig aandringen en correspondentie over en weer, maar het is uiteindelijk gelukt en de uitspraak is sinds gisteren geanonimiseerd te vinden op rechtspraak.nl. Waarom die aanhoudendheid van mij op dit punt? Het antwoord is simpel: een mentale kwestie, mijn beroep laat nu eenmaal geen losse eindjes toe.

In de beroepszaak in Arnhem komen eigenlijk in grote trekken dezelfde feiten aan de orde als tijdens het Utrechtse kort geding. Maar er komen wat meer details naar voren. Zo wordt duidelijk dat op 27 februari 2012 de gemeente Schiedam en Boet (vergezeld van een advocaat) een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten waarin de voorwaarden voor het ontslag werden neergelegd. De gemeente heeft aan Boet een ontslagvergoeding toegekend van 275% van zijn bruto-jaarsalaris, inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering. Ondanks deze forse uitkering heeft Boet zich als armlastige tot de gemeente Rotterdam gewend en ontvangt hij met ingang van 1 februari 2013 een bijstandsuitkering.

Geestelijke nood
Het gerechtshof staat als eerste voor de vraag in hoeverre de zaak een spoedeisend belang heeft. De voorzieningenrechter in Utrecht heeft vastgesteld dat Boet over onvoldoende financiële middelen beschikte om aan zijn lopende betalingsverplichtingen te voldoen en dat executieverkoop van zijn woning dreigde en er derhalve sprake was van spoedeisend belang bij toewijzing van zijn vordering. Het hof stelt nu vast dat de woning inmiddels ondershands is verkocht en de spoedeisendheid is verminderd.

Boet echter zegt dringend behoefte te hebben aan een voorschot omdat hij een huurwoning wil betrekken en bovendien in zijn levensonderhoud moet voorzien. Zijn schulden lopen hoog op. Het hof merkt echter op dat Boet inmiddels heeft toegegeven dat hij een huurwoning bewoont zodat van spoedeisendheid geen sprake meer is. Ook niet vanwege een schuldenlast, zeker niet nu deze niet is onderbouwd.

Het hof stelt: “Bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft appellant (Boet) ook aangevoerd dat sprake is van spoedeisend belang in verband met de geestelijke nood waarin hij verkeert ingevolge de lopende procedure. Wat daarvan zij, niet gebleken is dat deze omstandigheid zodanig zwaarwegend is dat reeds daarom de spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen is gegeven. Het hof betrekt bij dit oordeel nog dat niet kan worden ingezien dat de toewijzing van een voorschot op schadevergoeding, zijnde een geldbedrag, de gestelde geestelijke nood kan lenigen”.

Het hof vraagt zich af wat appellant er eigenlijk toe bewogen heeft in beroep een kort geding te voeren. Waarom niet een bodemprocedure aangespannen? Immers, de onderhavige appeldagvaarding dateert van 6 oktober 2015, ruim een jaar geleden. Wanneer toen een bodemprocedure zou zijn gestart zou deze procedure zich thans in een eindfase bevinden. Er is dus alleen maar tijd verloren gegaan want van spoedeisendheid is niets gebleken.

Bovendien wordt in een kort geding waarin een vordering van een geldsom wordt behandeld, altijd door de rechter met terughoudendheid geoordeeld en dient voor eventuele toewijzing van een voorschot altijd sprake te zijn van onverwijlde spoed terwijl daarbij ook het z.g. restitutierisico moet worden afgewogen. Dit is het risico dat een voorschot bij verlies van de rechtszaak niet wordt terugbetaald. Het hof meent dat er een zeer aanzienlijk risico is gezien het feit dat appellant een bijstandsuitkering geniet.

Causale keten
Evenals de Utrechtse rechtbank besteedt ook het gerechtshof de meeste aandacht aan wat wel genoemd wordt ‘de causale keten’. Het hof wil best een stukje met appellant meegaan en vaststellen dat er wel enig verband is tussen het BING-rapport en mogelijke schade, maar in het appelgeding is niet aannemelijk geworden dat het rapport voldoende dwingend tot het vertrek van Boet en de door hem gepretendeerde schade heeft geleid. Het één hoeft niet tot het ander te leiden. Het hof gaat nog eens na wat er na het uitbrengen van het BING-rapport is gebeurd en blijft stilstaan bij het feit dat de gemeenteraad “schoon schip” wilde maken, hetgeen betekende dat ook de ambtelijke top, waaronder clustermanagers zoals Boet, moesten vertrekken.

Het was een vorm van een reorganisatie die niet direct verband hield met het rapport. Ook in de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst is daarvan geen sprake. Er is in onderling overleg tot een vertrekregeling besloten. Dit alles maakt duidelijk dat er een te ver verwijderd verband bestaat tussen het rapport en de gestelde schade. De causale keten, de keten van oorzaak en gevolg, sluit niet en dat op zich al verhindert toewijzing van elke vorm van schadevergoeding.

Aangezien oud-Schiedams ambtenaar J.F. Boet de in het ongelijk gestelde partij is, wordt hij veroordeeld tot de proceskosten van BING. Die worden begroot op ruim 7.000 euro.

Fred van Overbeeke
journalist lid NVJ/VVOJ