Auteur Topic: De Verversoap  (gelezen 2797142 keer)

0 leden en 4 gasten bekijken dit topic.

Offline Tegellichter

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 9516
 • Gezag wantrouwen is de eerste burgerlijke plicht
Re: De Verversoap
« Reactie #12135 Gepost op: april 21, 2017, 11:06:07 am »
Dat de Ververs kampioenen zijn in het betere rek- en trekwerk –rechtszaak Schiedamse buren tegen Verver, rechtszaak Van den Tempel tegen Verver, illegale kachelpijpenaffaire- weten we inmiddels maar al te goed.  En dan denk je, wanneer Wilma en Gerard Verver eindelijk failliet worden verklaard, dat de curator die voortvarend te werk moet gaan om geld voor de schuldeisers op te sporen zich niet in de luren laat leggen door het duo list en bedrog.

Laten we nog eens naar de tijdlijn van de faillissementsverslagen kijken.
 
Op 12 juli 2016 worden de Ververs bankroet verklaard. Een maand later meldt curator mr. Kees van den Bergh in zijn verslag dat het duo niet meewerkt; geen inzicht wil geven in pensioenregelingen of levensverzekeringen en andersoortige inkomstenbronnen of vermogens. Van het inkomen van Gerard plus zijn AOW mag het echtpaar 1.417,11 euro houden voor levensonderhoud.

Rukken we op naar december 2016. Gerard blijkt alleen zijn AOW naar de boedel over te maken. Meer dan die 1.400 euro verdient hij niet met z’n fysiopraktijk. Beweert hij. En hij geeft wederom geen inzage in zijn financiële bescheiden. De curator is het zat en verzoekt de rechter-commissaris om Verver op het matje te roepen.

In maart 2017 blijkt dat dat onderhoud heeft plaatsgevonden, maar dat Gerard z’n kaken halsstarrig op elkaar hield. Waar de familie woont, is niet duidelijk, op die vraag krijgen wij geen antwoord, zegt rechter-commissaris De Winkel. Logischerwijs is dit wel ter sprake gekomen tijdens het verhoor.

Nu weten we via het speurwerk van Onderste Steen dat de curator begin februari al wist waar de Ververs woonden. Dus dat verhoor moet ergens in december 2016 of januari 2017 zijn geweest, want anders hadden de R-C en de curator Gerard met de luxe woonboerderij plus de huurprijs in Voorst kunnen confronteren.

Waarom deed de curator in februari niks? Waarom werd er in maart niets tegen het AD en OS gezegd tijdens de bespreking van het derde faillissementsverslag? Had de curator zijn kennis niet met de rechter-commissaris gedeeld? Waarom kwam de curator pas in actie -na de onthullingen van het AD en OS eind maart over Voorst- door de huur op te zeggen?

En waarom moet het vijf maanden duren eer de gijzelingszaak van Gerard in Rotterdam voorkomt? Dat is ruim tien maanden na de faillietverklaring! Al die tijd is er dus geen spat vooruitgang geboekt. Het is aan het speurwerk van twee journalisten te danken dat het zoveelste Ververschandaal –onder de radar leven in luxe- naar buiten kwam.
-> Feitenrelaas Ververdossier: http://tinyurl.com/a8onvay <-

Offline Rick

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 605
Re: De Verversoap
« Reactie #12136 Gepost op: april 22, 2017, 13:45:32 pm »
Wat een stunt zal dat zijn als Gerard straks in de handboeien wordt afgevoerd.  ;D

Offline Tegellichter

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 9516
 • Gezag wantrouwen is de eerste burgerlijke plicht
Re: De Verversoap
« Reactie #12137 Gepost op: april 23, 2017, 08:02:45 am »
Dubbelmoralist Klaas Wilting wordt gevingertikt


-> Feitenrelaas Ververdossier: http://tinyurl.com/a8onvay <-

Offline E.M. Pathie

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 1527
 • Geslacht: Vrouw
Re: De Verversoap
« Reactie #12138 Gepost op: april 24, 2017, 21:44:08 pm »
Gelukkig....zelfs voor onze ex lijken de kansen op een burgemeesterspost nog niet verkeken.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2017/04/nee_peter_rehwinkel_weer_ergen.html#comments


De, op dit forum, getoonde opvattingen zijn uitsluitend die van mijzelf en niet die van mogelijk aan mij gelieerde organisaties en/of instellingen.


E.M. (Emmely) Pathie  MCK

Offline Tegellichter

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 9516
 • Gezag wantrouwen is de eerste burgerlijke plicht
Re: De Verversoap
« Reactie #12139 Gepost op: april 25, 2017, 09:34:40 am »
Een baantje met drie deurwaarders in haar kielzog die meteen loonbeslag leggen?
-> Feitenrelaas Ververdossier: http://tinyurl.com/a8onvay <-

Offline Tegellichter

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 9516
 • Gezag wantrouwen is de eerste burgerlijke plicht
Re: De Verversoap
« Reactie #12140 Gepost op: april 25, 2017, 15:31:23 pm »
-> Feitenrelaas Ververdossier: http://tinyurl.com/a8onvay <-

Offline Tegellichter

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 9516
 • Gezag wantrouwen is de eerste burgerlijke plicht
Re: De Verversoap
« Reactie #12141 Gepost op: april 26, 2017, 08:35:34 am »
Frederieke Hegger had het op RTL Z in verband met de affaire Henry Keizer over de vele, vele, vele mannen die in opspraak raakten binnen de partij:


-> Feitenrelaas Ververdossier: http://tinyurl.com/a8onvay <-

Offline Onderste steen

 • Sr. Stadter
 • ****
 • Berichten: 388
 • Always on the outside looking in
Re: De Verversoap
« Reactie #12142 Gepost op: april 26, 2017, 17:39:32 pm »
Miljoenenillusie gaat in rook op

Hans Boet sneuvelt bij gerechtshof Arnhem

Herinnert iemand zich hem nog? De Schiedamse ambtenaar – clustermanager heette dat toen nog – die in 2011 in de nasleep van het BING-rapport door de gemeente aan de kant geschoven werd, met een fikse ontslagvergoeding, dat dan weer wel? Inderdaad, het gaat in dit verhaal om Hans Boet, die ooit als clustermanager ‘Dienstverlening’ fungeerde en volgens het rapport aan de leiband van toenmalig burgemeester Wilma Verver-Aartsen liep.

Inmiddels zijn na het onderzoek van Bureau Integriteit BING al weer zes jaar verlopen. Maar wie verwacht had dat er sprake zou zijn van ‘snel zand erover’ (dat de gemeenteraad voor ogen stond) heeft het mis. Reeksen tucht- en rechtszaken die allemaal uit de BING-periode zijn voortgevloeid, hebben inmiddels plaatsgevonden en er lijkt geen einde aan te komen. Of toch…?

Terwijl Wilma nog in haar luxe boerderij op de Veluwe in ongeduldige afwachting verkeert van háár vonnis in het geding tegen BING bij de Utrechtse rechtbank en nog tenminste tot eind mei geduld zal moeten hebben, heeft haar ex-kompaan Hans Boet onlangs het moede hoofd in de schoot moeten leggen. Zijn strijd in het kortgeding-circuit is gestreden. Hij is uiteindelijk gesneuveld bij het gerechtshof in Arnhem waar drie raadsheren hem netjes maar vermanend toespraken en zijn hoger beroep in ferme taal afwezen.

Ik spreek over ‘onlangs’ terwijl het hier gaat om een rechterlijke uitspraak in appèl tussen Boet en BING die al op 13 december vorig jaar gewezen is. Maar niemand wist er van behalve uiteraard de betrokkenen. En hoofdpersoon Boet had helemaal geen behoefte aan publiciteit, zeker niet nu hij niet alleen verloren had maar ook nog was veroordeeld tot betaling aan BING van zo’n 7.000 euro aan proceskosten. Voor iemand die in de bijstand verkeert een fors bedrag.

Geen losse eindjes
Dom van me, maar ik had geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat Boet na zijn in september 2015 verloren kort geding in Utrecht opnieuw een kort geding zou aanspannen in beroep bij het gerechtshof. Dat is mogelijk maar dan moet het wel om een uiterst spoedeisende kwestie gaan die geen uitstel kan lijden. En als je een forse schadeclaim wil indienen (1,3 miljoen) moet je toch echt wel bij de rechtbank een bodemprocedure aanspannen. En dat gebeurde niet in Utrecht, constateerde ik, dus einde rechtsgedingen van Boet. Dus niét, tot mijn verrassing.

Zo werd ik al in februari op het spoor van Arnhem gezet, alwaar echter het arrest-Boet niet ‘zo maar’ verkrijgbaar was. Het kostte tijd, enig aandringen en correspondentie over en weer, maar het is uiteindelijk gelukt en de uitspraak is sinds gisteren geanonimiseerd te vinden op rechtspraak.nl. Waarom die aanhoudendheid van mij op dit punt? Het antwoord is simpel: een mentale kwestie, mijn beroep laat nu eenmaal geen losse eindjes toe.

In de beroepszaak in Arnhem komen eigenlijk in grote trekken dezelfde feiten aan de orde als tijdens het Utrechtse kort geding. Maar er komen wat meer details naar voren. Zo wordt duidelijk dat op 27 februari 2012 de gemeente Schiedam en Boet (vergezeld van een advocaat) een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten waarin de voorwaarden voor het ontslag werden neergelegd. De gemeente heeft aan Boet een ontslagvergoeding toegekend van 275% van zijn bruto-jaarsalaris, inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering. Ondanks deze forse uitkering heeft Boet zich als armlastige tot de gemeente Rotterdam gewend en ontvangt hij met ingang van 1 februari 2013 een bijstandsuitkering.

Het gerechtshof staat als eerste voor de vraag in hoeverre de zaak een spoedeisend belang heeft. De voorzieningenrechter in Utrecht heeft vastgesteld dat Boet over onvoldoende financiële middelen beschikte om aan zijn lopende betalingsverplichtingen te voldoen en dat executieverkoop van zijn woning dreigde en er derhalve sprake was van spoedeisend belang bij toewijzing van zijn vordering. Het hof stelt nu vast dat de woning inmiddels ondershands is verkocht en de spoedeisendheid is verminderd.

Geestelijke nood
Boet echter zegt dringend behoefte te hebben aan een voorschot omdat hij een huurwoning wil betrekken en bovendien in zijn levensonderhoud moet voorzien. Zijn schulden lopen hoog op. Het hof merkt echter op dat Boet inmiddels heeft toegegeven dat hij een huurwoning bewoont zodat van spoedeisendheid geen sprake meer is. Ook niet vanwege een schuldenlast, zeker niet nu deze niet is onderbouwd.

Het hof stelt: “Bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft appellant (Boet) ook aangevoerd dat sprake is van spoedeisend belang in verband met de geestelijke nood waarin hij verkeert ingevolge de lopende procedure. Wat daarvan zij, niet gebleken is dat deze omstandigheid zodanig zwaarwegend is dat reeds daarom de spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen is gegeven. Het hof betrekt bij dit oordeel nog dat niet kan worden ingezien dat de toewijzing van een voorschot op schadevergoeding, zijnde een geldbedrag, de gestelde geestelijke nood kan lenigen”.

Het hof vraagt zich af wat appellant er eigenlijk toe bewogen heeft in beroep een kort geding te voeren. Waarom niet een bodemprocedure aangespannen? Immers, de onderhavige appeldagvaarding dateert van 6 oktober 2015, ruim een jaar geleden. Wanneer toen een bodemprocedure zou zijn gestart zou deze procedure zich thans in een eindfase bevinden. Er is dus alleen maar tijd verloren gegaan want van spoedeisendheid is niets gebleken.

Bovendien wordt in een kort geding waarin een vordering van een geldsom wordt behandeld, altijd door de rechter met terughoudendheid geoordeeld en dient voor eventuele toewijzing van een voorschot altijd sprake te zijn van onverwijlde spoed terwijl daarbij ook het z.g. restitutierisico moet worden afgewogen. Dit is het risico dat een voorschot bij verlies van de rechtszaak niet wordt terugbetaald. Het hof meent dat er een zeer aanzienlijk risico is gezien het feit dat appellant een bijstandsuitkering geniet.

Causale keten
Evenals de Utrechtse rechtbank besteedt ook het gerechtshof de meeste aandacht aan wat wel genoemd wordt ‘de causale keten’. Het hof wil best een stukje met appellant meegaan en vaststellen dat er wel enig verband is tussen het BING-rapport en mogelijke schade, maar in het appelgeding is niet aannemelijk geworden dat het rapport voldoende dwingend tot het vertrek van Boet en de door hem gepretendeerde schade heeft geleid. Het één hoeft niet tot het ander te leiden. Het hof gaat nog eens na wat er na het uitbrengen van het BING-rapport is gebeurd en blijft stilstaan bij het feit dat de gemeenteraad “schoon schip” wilde maken, hetgeen betekende dat ook de ambtelijke top, waaronder clustermanagers zoals Boet, moesten vertrekken.

Het was een vorm van een reorganisatie die niet direct verband hield met het rapport. Ook in de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst is daarvan geen sprake. Er is in onderling overleg tot een vertrekregeling besloten. Dit alles maakt duidelijk dat er een te ver verwijderd verband bestaat tussen het rapport en de gestelde schade. De causale keten, de keten van oorzaak en gevolg, sluit niet en dat op zich al verhindert toewijzing van elke vorm van schadevergoeding.

Aangezien oud-Schiedams ambtenaar J.F. Boet de in het ongelijk gestelde partij is, wordt hij veroordeeld tot de proceskosten van BING. Die worden begroot op ruim 7.000 euro.

Fred van Overbeeke
journalist lid NVJ/VVOJ


Offline kenau

 • Sr. Stadter
 • ****
 • Berichten: 271
Re: De Verversoap
« Reactie #12143 Gepost op: april 26, 2017, 20:28:49 pm »
 thumb
Mijn beroep laat geen losse eindjes toe, merkt Onderste Steen op in zijn laatste heldere verslaglegging, tot het uiterste verzorgd en ook voor minder ingewijden goed te lezen. Daar kan onze teddybeer Merijn (destijds van de Volkskrant) een punt aan zuigen.
Klasse, onderste Steen dat je deze zaak achterhaalde. Toevallig nu dus ook openbaar.
Waarom laat cowboy Boet zich niet failliet verklaren? Dan kan het levensgenieten pas echt beginnen. Zijn Wilma is daar het bewijs van.

Offline Bonaparte

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 2606
 • Geslacht: Man
 • Tuxie rules!
Re:De Verversoap
« Reactie #12144 Gepost op: april 26, 2017, 21:45:41 pm »
Tja

(...)

Als je nu eens gaat door filosoferen wat zich de komende maanden waarschijnlijk zal gaan afspelen, dan kom je tot de conclusie dat er waarschijnlijk alleen maar verliezers zijn.

Waarschijnlijk kent dit dossier alleen maar verliezers. En dat is jammer, heel erg jammer.

Inmiddels 5 1/2 jaar verder (!) en de gehele puinhoop overziende en alles samenvattende in 6 woorden: Dit dossier kent alleen maar verliezers: Van Van den Tempel, via Hans Boet, de familie Verver, ABN AMRO tot en met de Gemeente Schiedam. Niemand, maar dan ook echt niemand, is er beter van geworden.

I rest my case.

Overigens vind ik dat nog steeds jammer voor alle betrokkenen.

Thom

Offline kenau

 • Sr. Stadter
 • ****
 • Berichten: 271
Re: De Verversoap
« Reactie #12145 Gepost op: april 26, 2017, 22:21:00 pm »
@Bonaparte, de familie Verver speelt de rol van verliezer, maar leeft een vorstelijk bestaan.

Offline Tegellichter

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 9516
 • Gezag wantrouwen is de eerste burgerlijke plicht
Re:De Verversoap
« Reactie #12146 Gepost op: april 27, 2017, 09:44:52 am »
@Bonaparte

Ga je nou weer de fout in door van daders (het Ververgebroed en Boet) slachtoffers te maken?

Niemand, maar dan ook echt niemand, is er beter van geworden.

Jawel hoor. Een schare advocaten is er beter van geworden. Benieuwd hoe Boet de proceskosten gaat betalen. Die bedragen, als je de kosten van dat eerste verloren kort geding erbij optelt, zo’n twaalf mille. En maar jammeren dat hij, die beweert een miljoenmiljard juridische studies gevolgd te hebben, zoveel schulden heeft.

De cowboy, die op BB en op dit forum onder de schuilnamen Kopstoot en De lachende scheerkwast (hoi Han van der Horst) met de krankzinnigste complottheorieën op de proppen kwam en nog nooit zoveel geestelijk gestoorden als in Schiedam was tegengekomen, voerde in dat hoger beroep aan dat hij in geestelijke nood verkeert.

Tja, dat zag je in den beginne al aan z’n schrijfsels. Volslagen kierewiet. Paste perfect bij Wilma.
-> Feitenrelaas Ververdossier: http://tinyurl.com/a8onvay <-

Offline Tegellichter

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 9516
 • Gezag wantrouwen is de eerste burgerlijke plicht
Re: De Verversoap
« Reactie #12147 Gepost op: april 27, 2017, 11:08:14 am »
Corruptie, dubbele petten, omkoping: VVD'ers en hun affaires

Nu is het partijvoorzitter Henry Keizer die onder vuur ligt, maar prominente VVD'ers figureren geregeld in geruchten over integriteit, dubieuze dubbelfuncties, omkoping en corruptie. Een overzicht.

En daar is ze weer!

In 2011 werd de positie van Wilma Verver als burgemeester van Schiedam onhoudbaar vanwege onder meer machtsmisbruik.

Bron: RTL Nieuws

-> Feitenrelaas Ververdossier: http://tinyurl.com/a8onvay <-

Offline Knakworst

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 3599
Re:De Verversoap
« Reactie #12148 Gepost op: april 27, 2017, 12:37:18 pm »
Benieuwd hoe Boet de proceskosten gaat betalen.
Uit de opbrengsten van zijn bestseller (10de druk)?
Zou het door mij hierboven geplaatste bericht door iemand worden aangemerkt als onrechtmatig, en bedoeld om eer, goede naam en privacy van hem/haar en/of zijn/haar gezin aan te tasten, beschouw dit bericht dan -met mijn welgemeende excuses- als niet geschreven.

Offline Tegellichter

 • Stad Expert
 • *****
 • Berichten: 9516
 • Gezag wantrouwen is de eerste burgerlijke plicht
Re: De Verversoap
« Reactie #12149 Gepost op: april 27, 2017, 13:30:48 pm »
Dat boek zou in de zomer van 2012 uitkomen, maar is nergens te vinden of te koop. Nou kan het zijn dat Boet geen tijd had omdat hij al die krankzinnigen op dit forum strafrechtelijk ging aanpakken. De rijksrecherche en het OM stonden al in de startblokken. En hij zou ook dat cafeetjecomplot (hij verhaalt erover als Boet op BB en als Kopstoot en De lachende scheerkwast (hoi Han van der Horst) op dit forum) wettig en overtuigend gaan bewijzen.

Gebrabbel van een dronken aardbei. Z’n nieuwste smoes gelezen? Meneer verkeert in hoge geestelijk nood. Vreselijk voor de cowboy die het psychisch allemaal niet meer kan bijbenen. De door hem aangekondigde bodemprocedure, nadat hij het KG verloren had, kon hij geestelijk ook al niet aan. Het geneesmiddel? Een half miljoen voorschot op de 1.3 mio die hij ging eisen. Het gerechtshof in Arnhem lachte hem vierkant uit.

De man over wie de BING-onderzoekers schreven (pagina 151): Zijn reacties kenmerken zich door het, zonder dat de vragen hier aanleiding toe gaven, enerzijds het consequent verdedigen van de burgemeester en anderzijds het in twijfel trekken van de psychische gesteldheid, professionaliteit en integriteit van diverse medewerkers, zowel binnen als buiten zijn cluster.

En die zelf op feestboek schreef: Ik kwam dat Schiedam helpen omdat het hersenloze nitwits waren. Misschien komt het wel omdat men tegenwoordig alle geestelijk gestoorden vrij rond laat lopen terwijl ze vroeger in het Delta behandeld werden. De PvdA in Schiedam is al weggevaagd dus gerechtigheid is al geschied.
-> Feitenrelaas Ververdossier: http://tinyurl.com/a8onvay <-