Recente berichten

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Politiek café / Re: De Verversoap
« Laatste bericht door Onderste steen Gepost op Vandaag om 17:39:32 »
Miljoenenillusie gaat in rook op

Hans Boet sneuvelt bij gerechtshof Arnhem

Herinnert iemand zich hem nog? De Schiedamse ambtenaar – clustermanager heette dat toen nog – die in 2011 in de nasleep van het BING-rapport door de gemeente aan de kant geschoven werd, met een fikse ontslagvergoeding, dat dan weer wel? Inderdaad, het gaat in dit verhaal om Hans Boet, die ooit als clustermanager ‘Dienstverlening’ fungeerde en volgens het rapport aan de leiband van toenmalig burgemeester Wilma Verver-Aartsen liep.

Inmiddels zijn na het onderzoek van Bureau Integriteit BING al weer zes jaar verlopen. Maar wie verwacht had dat er sprake zou zijn van ‘snel zand erover’ (dat de gemeenteraad voor ogen stond) heeft het mis. Reeksen tucht- en rechtszaken die allemaal uit de BING-periode zijn voortgevloeid, hebben inmiddels plaatsgevonden en er lijkt geen einde aan te komen. Of toch…?

Terwijl Wilma nog in haar luxe boerderij op de Veluwe in ongeduldige afwachting verkeert van háár vonnis in het geding tegen BING bij de Utrechtse rechtbank en nog tenminste tot eind mei geduld zal moeten hebben, heeft haar ex-kompaan Hans Boet onlangs het moede hoofd in de schoot moeten leggen. Zijn strijd in het kortgeding-circuit is gestreden. Hij is uiteindelijk gesneuveld bij het gerechtshof in Arnhem waar drie raadsheren hem netjes maar vermanend toespraken en zijn hoger beroep in ferme taal afwezen.

Ik spreek over ‘onlangs’ terwijl het hier gaat om een rechterlijke uitspraak in appèl tussen Boet en BING die al op 13 december vorig jaar gewezen is. Maar niemand wist er van behalve uiteraard de betrokkenen. En hoofdpersoon Boet had helemaal geen behoefte aan publiciteit, zeker niet nu hij niet alleen verloren had maar ook nog was veroordeeld tot betaling aan BING van zo’n 7.000 euro aan proceskosten. Voor iemand die in de bijstand verkeert een fors bedrag.

Geen losse eindjes
Dom van me, maar ik had geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat Boet na zijn in september 2015 verloren kort geding in Utrecht opnieuw een kort geding zou aanspannen in beroep bij het gerechtshof. Dat is mogelijk maar dan moet het wel om een uiterst spoedeisende kwestie gaan die geen uitstel kan lijden. En als je een forse schadeclaim wil indienen (1,3 miljoen) moet je toch echt wel bij de rechtbank een bodemprocedure aanspannen. En dat gebeurde niet in Utrecht, constateerde ik, dus einde rechtsgedingen van Boet. Dus niét, tot mijn verrassing.

Zo werd ik al in februari op het spoor van Arnhem gezet, alwaar echter het arrest-Boet niet ‘zo maar’ verkrijgbaar was. Het kostte tijd, enig aandringen en correspondentie over en weer, maar het is uiteindelijk gelukt en de uitspraak is sinds gisteren geanonimiseerd te vinden op rechtspraak.nl. Waarom die aanhoudendheid van mij op dit punt? Het antwoord is simpel: een mentale kwestie, mijn beroep laat nu eenmaal geen losse eindjes toe.

In de beroepszaak in Arnhem komen eigenlijk in grote trekken dezelfde feiten aan de orde als tijdens het Utrechtse kort geding. Maar er komen wat meer details naar voren. Zo wordt duidelijk dat op 27 februari 2012 de gemeente Schiedam en Boet (vergezeld van een advocaat) een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten waarin de voorwaarden voor het ontslag werden neergelegd. De gemeente heeft aan Boet een ontslagvergoeding toegekend van 275% van zijn bruto-jaarsalaris, inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering. Ondanks deze forse uitkering heeft Boet zich als armlastige tot de gemeente Rotterdam gewend en ontvangt hij met ingang van 1 februari 2013 een bijstandsuitkering.

Het gerechtshof staat als eerste voor de vraag in hoeverre de zaak een spoedeisend belang heeft. De voorzieningenrechter in Utrecht heeft vastgesteld dat Boet over onvoldoende financiële middelen beschikte om aan zijn lopende betalingsverplichtingen te voldoen en dat executieverkoop van zijn woning dreigde en er derhalve sprake was van spoedeisend belang bij toewijzing van zijn vordering. Het hof stelt nu vast dat de woning inmiddels ondershands is verkocht en de spoedeisendheid is verminderd.

Geestelijke nood
Boet echter zegt dringend behoefte te hebben aan een voorschot omdat hij een huurwoning wil betrekken en bovendien in zijn levensonderhoud moet voorzien. Zijn schulden lopen hoog op. Het hof merkt echter op dat Boet inmiddels heeft toegegeven dat hij een huurwoning bewoont zodat van spoedeisendheid geen sprake meer is. Ook niet vanwege een schuldenlast, zeker niet nu deze niet is onderbouwd.

Het hof stelt: “Bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft appellant (Boet) ook aangevoerd dat sprake is van spoedeisend belang in verband met de geestelijke nood waarin hij verkeert ingevolge de lopende procedure. Wat daarvan zij, niet gebleken is dat deze omstandigheid zodanig zwaarwegend is dat reeds daarom de spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen is gegeven. Het hof betrekt bij dit oordeel nog dat niet kan worden ingezien dat de toewijzing van een voorschot op schadevergoeding, zijnde een geldbedrag, de gestelde geestelijke nood kan lenigen”.

Het hof vraagt zich af wat appellant er eigenlijk toe bewogen heeft in beroep een kort geding te voeren. Waarom niet een bodemprocedure aangespannen? Immers, de onderhavige appeldagvaarding dateert van 6 oktober 2015, ruim een jaar geleden. Wanneer toen een bodemprocedure zou zijn gestart zou deze procedure zich thans in een eindfase bevinden. Er is dus alleen maar tijd verloren gegaan want van spoedeisendheid is niets gebleken.

Bovendien wordt in een kort geding waarin een vordering van een geldsom wordt behandeld, altijd door de rechter met terughoudendheid geoordeeld en dient voor eventuele toewijzing van een voorschot altijd sprake te zijn van onverwijlde spoed terwijl daarbij ook het z.g. restitutierisico moet worden afgewogen. Dit is het risico dat een voorschot bij verlies van de rechtszaak niet wordt terugbetaald. Het hof meent dat er een zeer aanzienlijk risico is gezien het feit dat appellant een bijstandsuitkering geniet.

Causale keten
Evenals de Utrechtse rechtbank besteedt ook het gerechtshof de meeste aandacht aan wat wel genoemd wordt ‘de causale keten’. Het hof wil best een stukje met appellant meegaan en vaststellen dat er wel enig verband is tussen het BING-rapport en mogelijke schade, maar in het appelgeding is niet aannemelijk geworden dat het rapport voldoende dwingend tot het vertrek van Boet en de door hem gepretendeerde schade heeft geleid. Het één hoeft niet tot het ander te leiden. Het hof gaat nog eens na wat er na het uitbrengen van het BING-rapport is gebeurd en blijft stilstaan bij het feit dat de gemeenteraad “schoon schip” wilde maken, hetgeen betekende dat ook de ambtelijke top, waaronder clustermanagers zoals Boet, moesten vertrekken.

Het was een vorm van een reorganisatie die niet direct verband hield met het rapport. Ook in de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst is daarvan geen sprake. Er is in onderling overleg tot een vertrekregeling besloten. Dit alles maakt duidelijk dat er een te ver verwijderd verband bestaat tussen het rapport en de gestelde schade. De causale keten, de keten van oorzaak en gevolg, sluit niet en dat op zich al verhindert toewijzing van elke vorm van schadevergoeding.

Aangezien oud-Schiedams ambtenaar J.F. Boet de in het ongelijk gestelde partij is, wordt hij veroordeeld tot de proceskosten van BING. Die worden begroot op ruim 7.000 euro.

Fred van Overbeeke
journalist lid NVJ/VVOJ

2
Schiedamse politiek / Re: Einde partijkartel in onze stad?
« Laatste bericht door Tegellichter Gepost op Vandaag om 13:16:56 »
Begrijp ik nou dat jij bij partijpolitieke benoemingen blijft? Dus tegen het streven van het Forum voor Democratie om het partijkartel te breken?
3
Schiedamse politiek / Re: Einde partijkartel in onze stad?
« Laatste bericht door andreas Gepost op Vandaag om 13:06:57 »
Het waren voorheen de grote partijen die om beurten een burgemeesterspost mochten claimen. Ben benieuwd of deze traditie in stand blijft nu de PVV de tweede partij van het land is en de PvdA een splinterpartij.

Ik kan niet wachten op de benoeming van de eerste PVV burgemeester.  ;D
4
Schiedamse politiek / Re: Einde partijkartel in onze stad?
« Laatste bericht door Wizard Gepost op Vandaag om 12:29:01 »
Hr Haan was destijds partijloos, moest solliciteren, maar werd benoemd.

Toenmalig wethouder Haan was, voordat hij solliciteerde, in juni 2009 uit de SP gestapt omdat hij anders nooit burgemeester was geworden. De SP ondersteunt partijleden niet die burgemeester willen worden, hoewel SP’ers best solliciteren naar burgemeestersfuncties, maar als ik het op Vlieland had geprobeerd als SP’er, dan had ik hier geen poot aan de grond gekregen.(Bron)

Het ging er daar wel ruig aan toe:  http://nieuws.tpo.nl/2013/06/21/burgemeestersvrouw-vlieland-had-ook-een-ander/
Dan kun je toch maar beter naar de grote stad terugkeren. Daar gebeurd dat allemaal niet.
5
Schiedamse politiek / Re: Einde partijkartel in onze stad?
« Laatste bericht door Tegellichter Gepost op Vandaag om 12:10:30 »
Hr Haan was destijds partijloos, moest solliciteren, maar werd benoemd.

Toenmalig wethouder Haan was, voordat hij solliciteerde, in juni 2009 uit de SP gestapt omdat hij anders nooit burgemeester was geworden. De SP ondersteunt partijleden niet die burgemeester willen worden, hoewel SP’ers best solliciteren naar burgemeestersfuncties, maar als ik het op Vlieland had geprobeerd als SP’er, dan had ik hier geen poot aan de grond gekregen.(Bron)

6
Schiedamse politiek / Re: Einde partijkartel in onze stad?
« Laatste bericht door Tegellichter Gepost op Vandaag om 11:51:37 »
@Pathie

Niks nieuws onder de zon bij Van der Horst. Beluister dit gesprek uit 2011 maar. Dat Wilma Verver haar gang had kunnen gaan was de schuld van ambtenaren, wethouders en de raad. Als al die lui haar ferm tegen hadden gesproken was ze een grote burgemeester geworden. Wilmadefender Van de Horst blijft de zaak maar omdraaien. Als ze genoeg babysitters om haar heen had gehad, was deze kartelbenoemde, asociale machtswellustelinge wel ten goede veranderd. Ja tuurlijk joh. Wat zei hoogleraar integriteit Hans van den Heuvel ook alweer over over Wilma Verver? Zij was een dictator die een hofhouding van ja-knikkers om zich heen had gecreëerd.

Wat had la Verver moeten zijn?

Politieke ambtsdragers vervullen een voorbeeldfunctie voor de burgers en voor hun ambtenaren. De handel en wandel van politieke ambtsdragers heeft zijn weerslag op de hele organisatie, zowel in positieve als in negatieve zin. Politieke ambtsdragers zijn verantwoordelijk voor de eigen integriteit en collectief voor de integriteit van hun organisatie. De politieke ambtsdrager heeft uiteraard net als iedere andere burger recht op een privéleven, maar hij leeft in een glazen huis, waardoor ook privégedragingen onderwerp van (brede) publieke aandacht kunnen zijn. Daarom moet een politieke ambtsdrager 24 uur per dag alert zijn op handelingen of gedragingen die het aanzien en de integriteit van het politieke ambt kunnen schaden. (Bron)

Laten we om on topic te blijven eens kijken naar de politieke kleur van de burgemeesters in Nederland. Onderaan die lijst de hoofdaanvoerders van de kartelpartijen.

Het waren overigens PvdA-senatoren die in 2005 tegen een grondwetswijziging stemden die de gekozen burgemeester mogelijk zou maken (Nacht van Van Thijn). Een dag later besloot minister Thom de Graaf (D66) van Bestuurlijke Vernieuwing af te treden. Toenmalig D66-minister Brinkhorst zei over Van Thijn: eens een rat, altijd een rat. (Bron)

7
Officiële bekendmakingen Schiedam / Officiële bekendmakingen - 26 april 2017
« Laatste bericht door Redactie Gepost op Vandaag om 10:12:58 »
1. Aanvraag exploitatievergunning plaatsing terras Podiumcafé De Graauwe Hengst,Lange Haven 28, 3111 CG te Schiedam
Bij de burgemeester is een vergunning aangevraagd op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schiedam 2013 voor het plaatsen van een terras voor het horecabedrijf Podiumcafé De Graauwe Hengst, gevestigd in het pand met adres Lange Haven 28 te Schiedam.

Het terras zal worden geplaatst op de kade van de Lange Haven en zal bestaan uit 7 picknicktafels met maximaal 42 zitplaatsen. Tevens zullen er 7 parasols worden geplaatst.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-67451.html

2. Paracommerciële drank- en horecavergunning Schiedamse Korfbalvereniging Nexus, Parkweg 411, 3121 KK Schiedam
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-67690.html

3. Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Overschiesestraat 44, 3112 HG te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteiten: het bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels RO.
Projectomschrijving: bestemmingswijziging en het realiseren van een dakterras.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-68611.html

4. Verleende exploitatievergunning horecabedrijf restaurant Wok 24, Broersveld 28, 3111 LH Schiedam
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-68728.html

5. Aanvraag omgevingsvergunning, Karel Doormanweg t.o. nr. 5 te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: bouwen.
Projectomschrijving: bouwen van een aanlegsteiger met loopvoorziening t.b.v. aanlegplaats van de watertaxi.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-69495.html

6. Aanvraag omgevingsvergunning, Geervlietsestraat 8 B, 3114 VE te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: bouwen.
Projectomschrijving: het realiseren van een dakterras en het legaliseren van een dakkapel aan de achterzijde.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-69488.html

7. VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING Koningsdag en -nacht Tapperij 't Weeshuis
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-68868.html

8. VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING Koningsdag Kethel 2017
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-68864.html

9. Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Westfrankelandsestraat 12-14, 3117 AR te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: handelen in strijd met regels RO.
Projectomschrijving: wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van een kerkgenootschap.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-68785.html

10. Aanvraag omgevingsvergunning, Koperslagerhof 21, 3123 PE te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: bouwen.
Projectomschrijving: een nokverhoging aan de achterzijde van de woning.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-69491.html

11. VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING Koningsnacht in de Grote Kerk
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-68871.html

12. Geweigerde omgevingsvergunning Lange Haven 62 A, 3111 CH te Schiedam
Met de activiteit: bouwen.
Projectomschrijving: plaatsen van een dakopbouw en realiseren van een dakterras.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-69518.html

13. Aanvraag omgevingsvergunning, Lange Haven 102, 3111 CJ te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: handelen met gevolgen voor beschermde monumenten.
Projectomschrijving: vervangen van het kozijn aan de achtergevel.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-69277.html

14. Verleende omgevingsvergunning, Hoofdstraat 135, 3114 GD te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: bouwen.
Projectomschrijving: vergroten van de woning door het verkleinen van het dakterras.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-69507.html

15. Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Jan Evertsenweg 2, 3115 JA te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: bouwen.
Projectomschrijving: plaatsen van een radarinstallatie.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-69510.html

16. Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Willem Brouwerstraat 2 B, 3114 NW te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: bouwen.
Projectomschrijving: samenvoeging van 2 woningen.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-69515.html

17. Aanvraag vergunning Warande Straatfeest
Bij de burgemeester van Schiedam is een vergunning aangevraagd voor het organiseren van Warande Straatfeest op de locatie Warande (tussen de Schoolstraat en Prins Mauritsstraat) te Schiedam op zaterdag 19 augustus 2017 van 15.00 uur tot 22.00 uur. Het betreft een straatfeest voor de buren, met activiteiten voor kinderen en in de avond een gezamenlijk diner.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-66082.html

18. Paracommerciële drank- en horecavergunning Rooms Katholieke Sportvereniging Excelsior 20, afdeling cricket, Parkweg 417, 3121 KK Schiedam
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-67675.html

19. VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING Koningsdag binnenstad Schiedam
De burgemeester van Schiedam heeft op 21 april 2017 onderstaande vergunning verleend voor het organiseren van een evenement. Het betreft:
- Koningsdag binnenstad Schiedam op 27 april 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur op de locatie Schiedam Centrum. Op de Dam, op de Grote Markt en op de Koemarkt worden podia geplaatst waar akoestische muziek ten gehore zal worden gebracht. Nieuw dit jaar is de Kloosterplaats waar kinderactiviteiten worden georganiseerd.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-68860.html

20. VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING FANCY FAIR, DR. WIBAUTPLEIN TE SCHIEDAM
De burgemeester van Schiedam heeft op 26 april 2017 onderstaande vergunning verleend voor het organiseren van een evenement. Het betreft:
- Fancy Fair op vrijdag 28 april 2017 en zaterdag 29 april 2017 van 10.00 uur tot 21.00 uur en zondag 30 april 2017 van 12.00 uur tot 21.00 uur op het Dr. Wibautplein te Schiedam.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-68881.html

21. Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Westfrankelandsestraat 12-14, 3117 AR te Schiedam
Omgevingsvergunning met de activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Projectomschrijving: wijziging van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een kerkgenootschap.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-69276.html
8
Schiedamse politiek / Re: Einde partijkartel in onze stad?
« Laatste bericht door positron Gepost op Vandaag om 09:55:55 »
Hoe wordt je gekozen burgemeester zonder de kruiwagen van een gevestigde politiek partij?

Ik kon daar geen duidelijke informatie over vinden.
Hr Haan was destijds partijloos, moest solliciteren, maar werd benoemd.

Ik besef heel goed dat president over een land met 67 miljoen inwoners andere koek is dan burgemeester van een stad in Nederland
Maar over hr Macron, die tot partijloze president van Frankrijk lijkt te worden verkozen, is iets meer bekend.

Hij heeft zich nooit eerder verkiesbaar gesteld voor welke post dan ook.
Hij was ambtenaar, was korte tijd bankier, en wordt dan in 2011 adviseur en minister onder president Hollande.
Hij neemt in april 2016 ontslag als minister, en bouwt een eigen beweging (En Marche) op.
De pers heeft daar veel belangstelling voor, en hij slaagt er in om de steun te verwerven van invloedrijke Fransen, en voldoende fondsen te werven.
Zo zijn bijvoorbeeld voormalige adviseurs van Dominique Straus Kahn bereidt om hem te adviseren.

In mei 2016 is er al een mars (in Amiens?) met honderden deelnemers.
In juli 2016 brengt hij 4000 mensen op de been in Parijs, en presenteerte en diagnose van het land.
Gevolgd door evenementen in andere grote steden.
In december 2016 brengt jij 15000 mensen in Parijs op de been.
Hij herhaalt dat kunstje in februari 2017 in Lyon.
De gevestigde macht twijfelt op dat moment nog aan zijn kansen omdat hij een partijapparaat ontbeert.

Van de website van En Marche meen ik te begrijpen dat hij een secretaris en twee woordvoerders in dienst heeft.
En wordt gesteund door talrijke zittende politici die als ambassadeur optreden.
Nu is er in elk departement een lokale afdeling van En Marche, die op hun beurt weer 4080 lokale comites aansturen die tal van lokale evenementen organiseren.
In totaal zou En Marche nu 200000 actieve leden tellen in voornamelijk de grote steden.

En Marche est le fruit d’une réflexion collective qui remet les citoyens au cœur de la vie politique. Travailler aujourd’hui au monde de demain...Voilà le pari d’Emmanuel Macron !
9
Politiek café / Re: De Verversoap
« Laatste bericht door Tegellichter Gepost op Vandaag om 08:35:34 »
Frederieke Hegger had het op RTL Z in verband met de affaire Henry Keizer over de vele, vele, vele mannen die in opspraak raakten binnen de partij:


10
Politiek café / Re: De VVD, wat moeten we ermee?
« Laatste bericht door E.M. Pathie Gepost op Gisteren om 20:33:42 »
Wat nu zo opvalt in de discussie rondom de in ernstige opspraak geraakte VVD praeses Henry Keizer, is het volledig negeren van die kwestie door Klaas Wilting op diens eigen Twitter accountant. Normaliter weet de voormalige politiewoordvoerder precies wie er geprezen dient te worden als het om opsporen en aanhouden van boeven gaat. Overigens zonder daarbij het eindoordeel van een rechter af te wachten. Daarmee loopt hij steevast op de muziek vooruit. Nu Follow the Money met een diepgaand journalistiek onderzoek de opvallende (en niet uit te leggen) transacties rondom de Facultatieve onder de loep genomen heeft, hult Klaas zich in een staat van digitaal stilzwijgen.
Pagina's: [1] 2 3 ... 10